vi skapar en bättre vardag för människor och fastigheter.

VAD VI GÖR

VÅR HEMLIGHET

VÅR FRAMGÅNG

Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad.
BBR inehåller föreskrifter och allmänna råd.
Vi arbetar enligt boverkets byggregler
.