vi skapar en bättre vardag för människor och fastigheter.

Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad.
BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd.
Vi arbetar enligt boverkets byggregler
.