Våra Tjänster

Teknisk förvaltning

Underhållsplaner

Injustering av ventilation

Ventilations översyn/ OVK

Driftteknik/ fastighetsservice

Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad.
BBR inehåller föreskrifter och allmänna råd.
Vi arbetar enligt boverkets byggregler
.