Nyheter & Info.

2018-08-21
Capro & IM AB
Objekt: Valengallerian i Trelleborg
Uppdrag: Injustering av Ventilation, Ovk Besikning av Ventilation.

2018-08-03
Kyrkogårdsförvaltningen Malmö
Objekt: Fastigheter
Uppdrag: Besiktning & Funktionsgenomgång

2018-07-24
BRF Balder
Uppdrag: Teknisk underhållsplan till styrelsen.

2018-07-10
Golvpoolen
Uppdrag: Nyinstallation av Kyla, Repration av befintlig kyla och utbyte av pumpar.

2018-06-29
Capro & IM AB
Uppdrag: Injustering av ventilation
Fastighet: Folktandvården i Malmö

2018-06-29
Kyrkogårdsförvaltningen Malmö
Objekt: Fastigheter
Uppdrag: Besiktning & Funktionsgenomgång

2018-06-13
Kyrkogårdsförvaltningen Malmö
Objekt: Fastigheter
Uppdrag: Besiktning & Funktionsgenomgång

2018-05-17
Capro & IM AB
Uppdrag: Förbesiktning, felsökning, Mätning, Ovk besikning
Fastighet: Pilotens fsk

2018-05-07
Skorstensteamet i Skåne AB
Uppdrag: injustering av 82st lägenheter.
Fastighet: Slussplan

2018-04-18
Capro & IM AB
Uppdrag: Ovk besiktning 
Fastighet: Gråbjörnen

2018-04-10
Golvpoolen
Uppdrag: Byte av DUC för Ventilation. Byte av samtliga tempgivare & ventilställdon. 

Projekt – Utförandeentreprenad
Start: 2018-03-31-2018
Byte av 2101st samtliga filter .
Fastighetsägaren är engagerande i Ert boende och genomför därför förbättringar av ventilationen i Era lägenheter inom området.
Totalt omfattar entreprenaden.
Lägenhetsfördelningen är 120 st 1-rums-, 172 st 2-rums- och 153 st 3-rumslägenheter på området. 

2018-03-21
Malmö Frimurare Byggnads Akrtiebolag
Uppdrag: Ovk Besiktning

2018-03-14
Primär Fastighetsförvaltning AB
Uppdrag: OVK Besiktning 

2018-02-21
Golvpoolen
Uppdrag: Service

2018-02-13
Caldic Ingredients Sweden AB
Uppdrag: Mätningar av lokaler inom Co2, Temperatur, RH.

2018-01-31
Capro & Im AB
Objekt: Pilotens Fsk
Uppdrag: Injustering & Ovk

2018-01-25
Olearys
Uppdrag: Service

2018-01-19
BRF Balder
Uppdrag: Service

2017-12-11
Gunnar Karlsen Sverige AB
Objekt: Östra torn
Uppdrag: Injustering, fläktbyte
 

2017-12-01
Klövern Fastigheter AB
Objekt: Fastigheter
Uppdrag: Injustering av ventilation

2017-11-23
Svenska Bostadsfonden AB
Objekt: Fastighet Trelleborg
Uppdrag: Rensning av ventilationskanaler i fastighet samt Besiktning.

2017-11-23
Klövern Fastigheter 
Objekt: Svedjenävan
Uppdrag: Utbyte av reglercentraler och spjälldon i cdc, Luftmätningar, besiktning före och efter installation.

2017-11-10
Gunnar Karlsen Sverige AB
Objekt: Nyproduktion fastigheter
Uppdrag: Ovk besiktning

2017-10-30
Klövern Fastigheter
Objekt: Nejlikabuketten
Uppdrag: Luftmätningar av lokaler 

2017-10-24
Hestia AB
Objekt: Flygstationen 1
Uppdrag: Besiktning

2017-10-04
Bjurö 9 AB
Objekt: Bjurö 9 
Uppddrag: Upprättande av nya bygglovsritningar 

2017-10-04
Capro & IM AB
Objekt: Flygstationen 1 Malmö
Uppdrag: Injustering, Ovk besiktning

2017-10-03
Skorstensteamet i Skåne AB
Objekt: Brf Havsbrisen Malmö
Uppdrag: Ovk besiktning 

2017-10-03
Primär Fastighetsförvaltning AB
Objekt: Miljöinstutionen i Lund
Uppdrag: Ovk besiktning 

2017-10-03
Caldic Ingredients Sweden AB
Objekt: Kontor
Uppdrag: Co2 mätning/ utredning, upprättande av dokumentation enlig AFS

2017-10-03
svenska bostadsfonden AB
Objekt: Vårdcentral Trelleborg
Uppdrag: Besiktning av ventilationsanläggning

2017-09-21
Ieab installationsentreprenören AB
Objekt: Kv Fräkne 8 Malmö
Uppdrag: Besikning av ventilation

2017-09-19
Kyrkogårdsförvaltningen Malmö
Objekt: Fastigheter
Uppdrag: Besiktning & Funktionsgenomgång kontroll av Co2 system och referensmätning av system.

2017-09-06
Privat fastighetsägare
Objekt: Projektledning/ Ombyggnation av ventilation till kontor.
Injustering av ny ventilation & Ovk besiktning av ombyggnad

2017-08-22
Castellum AB
Objekt: Procurator AB
Uppdrag: Totalflödesmätningar, Energibesparandeåtgärdsförslag

2017-07-19
svenska bostadsfonden AB
Objekt: Beckaprästens Fastigheter ab, Trelleborg
Uppdrag: Ovk besikning, åtgärder/ serviceåtgärder ventilation.

2017-07-18
Capro & IM AB
Objekt: Glimmen 4
Uppdrag: Injustering av ventilation samt protokollskrivning till berörd myndighet.

2017-07-17
Gunnar Karlsen Sverige AB
Objekt: Kv Tranan 49
Uppdrag: Injustering av ventilationsystem, Kontor.

2017-07-01
Trianon Fastigheter AB
Objekt: Entre Malmö
Trianon tillträder Entréfastigheterna Från och med 1 Juli 2017 kommer Imcap AB att ta över de drifttekniska uppgifterna för fastigheterna på Malmö Entré.
Imcap ab arbetar i dag i hela Skåne med drifttekniska lösningar och har erfarenhet om Entre Malmö sedan byggstarten 2008. Med vår breda erfarenhet så kan vi ge er en bra fastighetsservice.

2017-06-27
Klövern Fastigheter
Objekt: Lagerhotell, kontor.
Uppdrag: Kontrollmätning av ventilationssystem, upprättande av luftflödesprotokoll med åtgärdsförslag.

2017-06-23
Bjurö 9 AB
Objekt: Bjurögatan 43, Malmö
Uppdrag: Ovk besikning av kontor mm.

2017-06-22
Brf Bageriet 1, Malmö
Uppdrag: Ovk besiktning med flödesprotokoll.

2017-06-21
HSB Skåne
Objekt: Brf Göta, Kristianstad
Uppdrag: Ovk besiktning

2017-06-16
CRI, Commerz Real Tyskland
Objekt: Entre Malmö
Uppdrag: Nytt låssystem, projektering, leverans av system.

2017-06-15
Capro & IM AB
Objekt: Kv spelet 13, Malmö
Uppdrag: Driftsättning, Injustering, Protokollskrivning, Brandprov

2017-06-14
Ieab Installationsentreprenören AB
Objekt: Sandvik by 35
Uppdrag: Injustering av ventilation och protokollskrivning.

2017-06-08
Klövern fastigheter, Malmö
Uppdrag: Kontrollmätning med åtgärdsförslag.
2017-05-19
Icopal Entreprenad AB, Malmö
OVK besiktning av kontor mm.

2017-05-17
Kyrkogårdsförvaltningen, Malmö
Ovk besiktning av kyrkans fastigheter.

2017-05-02
Medicon Village, Lund
Injustering & driftsättning av olika Ventilationssystem.

2017-04-20
Utredning/ Service.
kanalrensning ventilation och injustering av ventilation system.

 

2017-03-10
Ovk Besiktning / Utredning.
Totalt omfattar besiktningen av flera Restauranger/ storkök och övriga utrymmen.

2017-02-15
Nyanställning av personal.
IMCaP välkomnar Henrik, vår nya Ovk besikningsman och Ventilationsinjusterare.
Han innehar stora erfarenheter inom fastigheter och projekt, Service.

2017-01-18
Ovk Besiktning / Luftflödesmätning
Objekt: Enebacken 1
Totalt omfattar besiktningen Kontor samt Restaurang och övriga utrymmen.

2016-11-21
Ovk Besiktning
Objekt: Brf Malmöhus
Totalt omfattar besiktningen 234 lägenheter samt tvättstugor och övriga utrymmen.

2016-10-12
Ovk Besiktning
Objekt: Miljöinstitutionen i Lund.

Projekt – Utförandeentreprenad
Start: 2016-10-11-2017
Håltagning och montage av tilluftsdon.
Fastighetsägaren är engagerande i Ert boende och genomför därför förbättringar av ventilationen i Era lägenheter inom området.
Totalt omfattar entreprenaden 25 hus á 2 trap-por.
Lägenhetsfördelningen är 114 st 1-rums-, 159 st 2-rums- och 168 st 3-rumslägenheter på området. 10 st hus har källare.

2016-09-13
Ovk Besiktning av 117 lägenheter
Objekt: Brf Näsby.


 

2016-08-18
Ovk besiktning av kontor & restaurang.
Objekt: Enebacken 1 i Malmö.

2016-08-05
Ventilationsutredning av befintligt system för eventuellt utbyte.
Ovk besiktning av ventilation.

2016-08-01
CRI, Commerz Real Tyskland
Objekt: Entre Malmö
Från och med 1 augusti 2016 kommer Imcap AB att ta över de drifttekniska uppgifterna för fastigheterna på Malmö Entré.
Imcap ab arbetar i dag i hela Skåne med drifttekniska lösningar och har erfarenhet om Entre Malmö sedan byggstarten 2008. Med vår breda erfarenhet så kan vi ge er en bra fastighetsservice
.

Från och med 1 Januari 2015 kommer Imcap AB att ta över de drifttekniska uppgifterna för
fastigheten Kv Styckmästaren i Malmö.
Storlek: ca 2000 kvm.